Kurser

Bangsgaard & Paludan ApS har i samrbejde med Akvatikon v/Erik Tveskov og Aumento Advokatfirma v/Pia Lisbeth Nielsen tilrettelaft en række kurser for vandløbs- og naturmedarbejdere i kommuner og staten, som den primære målgruppe.

Kurserne behandler emner, som vi vurderer, er yderst relevante for de, der arbejder med vandløb, projekter efter vådområdeplanerne, vådområde- og lavbundsprojekter eller miljøforhold i bred forstand.

 

Aktuelle kurser

På grund af forårets coronakrise har Bangsgaard & Paludan ApS indtil videre valgt at udskyde alle kurser. Vi følger løbende med i udmeldingerne fra regeringen og vil så snart det er muligt opdatere vores kursuskatalog med nye datoer og eventuelle retningslinjer. Vi ser frem til at møde dig til et af vores kurser i forhåbentlig nærmeste fremtid.

I nedenstående kan du få et overblik over de kurser der indtil videre er udskudt men som vil blive afholdt på et senere tidspunkt. Du kan få mere information om det enkelte kursus ved at trykke på dette eller kontakter os. Du kan ligeledes se hele vores tidligere kursuskatalog her.

 

Kursus Kursussted Afholdelse Tilmeldingsfrist Kontakt
Udlægning af gydegrus i mellemstore og store vandløb Vingsted hotel & konferencecenter Efteråret 2020 - udmeldes senere Efteråret 2020 - udmeldes senere Christian Vinther
3140 5205 
Udbuds- og tilbudsregler for vandløbs-, vådområde- og naturprojekter i staten og kommunerne Vingsted hotel & konferencecenter Efteråret 2020 - udmeldes senere Efteråret 2020 - udmeldes senere Lars Bangsgaard 2396 5939
Udbuds- og tilbudsregler for vandløbs-, vådområde- og naturprojekter i staten og kommunerne Musholm sport & konferencecenter Efteråret 2020 - udmeldes senere Efteråret 2020 - udmeldes senere Lars Bangsgaard 2396 5939
Fundraising til større natur- og klimaprojekter Fyn - udmeldes senere Efteråret 2020 - udmeldes senere Sensommer 2020 - udmeldes senere

Claus Paludan
3122 1040