Kontakt os

Bangsgaard & Paludan ApS hovedkontor er centraltbeliggende i Odense, hvorfra vi nemt og hurtigt kan dække hele landet.

Du er altid velkommen til at kontakte os på nedenstående mail eller direkte på telefon. Enten til en uforpligtigende snak om løsningsmuligheder på din opgave eller hvis du ønsker vi skal afgive konkret tilbud på opgaveløsning.

 

Lars Bangsgaard

lars bangsgaardLars Bangsgaard er biolog med mere end 15 års erfaring fra offentlig miljø- og naturadministration med særlig fokus på vandløb og vådområder. Han har derudover særlig indsigt i administration af vandløbsloven, herunder i forhold til klassifikation af vandløb, vandløbssager og regulativarbejde.

Lars har stor indsigt i hvordan et projekt skal takles i forhold til lodsejernes interesser og bistår med ejendomsmæssige forundersøgelser og lodsejerforhandlinger.

Træffes på tlf. nr. 2396 5939

 

Claus Paludan

claus paludanClaus Paludan er ph.d. i biologi (kvælstof og fosfor dynamik i vådområder) og har fra ansættelser i amt og stat opnået omfattende erfaring med gennemførsel af naturgenopretnings- og vådområdeprojekter. Han har særdeles godt indblik i hvordan natur- og vandprojekter skal tilvejebringes og tilpasses så projekterne sikres realisering.

Claus har i flere omgange været projektleder for større LIFE Nature-projekter og har således indgående kendskab til at sikre og forvalte disse midler til glæde for den danske natur.

Træffes på tlf. nr. 3122 1040

 

Nicholaj Rothmann Pedersen

Nicholaj Pedersen er uddannet miljøingeniør i 2015 med speciale i vandløbsrestaurering. Hos Bangsgaard og Paludan ApS indgår Nicholaj i projektteamet med særligt fokus på projektering herunder udførelse af hydrauliske beregninger samt varetagelse af byggeledes og tilsyn.

Træffes på tlf. nr. 2971 7633
Christian Vinther

Christian_Vinther

Christian Vinther er uddannet biolog fra 2013 og har efterfølgende været vandløbsmedarbejder i Svendborg Kommune, Hos Bangsgaard & Paludan ApS indgår Christian i projektteamet med særligt fokus på projektering og administration af vandløbsloven.

 

Træffes på tlf. nf. 3140 5205Martin Clausen

Martin Clausen

Martin Clausen er uddannet professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed
indenfor natur og miljø i 2019. Hos Bangsgaard & Paludan ApS. indgår
Martin i projektteamet med særligt fokus på tekniske og ejendomsmæssige
forundersøgelser af vådområdeprojekter og vandløbsrestaureringer, samt udarbejdelse af regulativer (regulativrevision) og kontroller.

 

Træffes på tlf. nr. 2991 8362

 

 

Kristoffer Skinnebach

Kristoffer Skinnebach er uddannet naturgeograf fra 2017 med speciale i dynamisk geomorfologi, og har efterfølgende været vandløbsmedarbejder i Svendborg Kommune. Hos Bangsgaard & Paludan ApS. ingår Kristoffer i projektteamet med særligt fokus på udarbedjelse af tekniske forundersøgelser og detailprojekteringer af vådområdeprojekter og vandløbsrestaureringer.

 

Træffes på tlf. nr. 2554 7370

 

 

Nikki Hilliard

Nikki Hilliard er uddannet biolog fra 2019 med speciale i miljøfremmede stoffers påvirkning i akvatiske miljøer, og har efterfølgende været vandløbsmedarbejder i Assens Kommune. Hos Bangsgaard & Paludan ApS. ingår Nikki i projektteamet med fokus på udarbejdelse af tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser særligt målrettet lavbunds- og Klima-lavbundsprojekter.

 

Træffes på tlf. nr. 3126 0968

 

Rasmus Jyrkinewsky Nielsen

Rasmus Jyrkinewsky Nielsen er uddannet professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed inden for natur og miljø i 2020, og har efterfølgende været ansat som miljøsagsbehandler i Nordfyns Kommune i team Vand & Natur. Hos Bangsgaard & Paludan ApS. ingår Rasmus i projektteamet med særligt fokus på administration efter vandløbsloven og vandløbsregulativrevision.

Træffes på tlf. nr. 3146 7740.