Arbejdsområder

Bangsgaard & Paludan ApS. leverer rådgivningsydelser til offentlige myndigheder og private inden for natur- og miljøforhold. Vi har særlig ekspertise i naturgenopretning og vandløbsrestaurering fra planlægning, projektering, lodsejerforhandlinger, myndighedsbehandling og til anlæg og efterfølgende overvågning. Følg os på LinkedIn for en løbende opdatering af aktuelle projekter vi har i gang. Et andet væsentligt arbejdsområde er vandløbsadministration og fundraising.

 

Opgaveløsning

Hos Bangsgaard & Paludan ApS. arbejder vi i projektteams, som sikrer, at der altid er den nødvendige ekspertise til opgaveløsningen. Vi har herunder ligeledes indgået samarbejde med flere andre rådgiver således vi altid kan garantere en høj kvalitet på opgaveløsningen.

I forbindelse med særlige anlægstekniskeopgaver samarbejder vi med Ingeniørgruppen AS.

 igv-logo-med-tekst-2018 2628

www.igv.dk


I samarbejde med kommunikationsfirmaet 10:30 tilbyder vi 3D visualiseringsfilm af eksempelvis vådområde- eller naturprojekter. Områder, som i dag, normalt vises på todimensionelle afvandingskort. På vores profil på LinkedIn kan du se et eksempel på en sådan animation (klik her). Filmeksemplet er alene computeranimeret, og animationen kan erstattes og suppleres af fotos, dronefilm, luftfoto m.v. som baggrund, således visualiseringen fremstår så naturtro som muligt. Projektområdet kan også vises præcis fra den vinkel, man ønsker. Det er kun fantasien, der sætter grænsen.Mulighederne i at anvende filmen i kommunikationen er mange eksempelvis til lodsejere, politikere, borgere m.v. både fra planlægning til anlægsprocessen. En visualisering af et projekt kan have stor betydning for et projekts succes.

1030 logo

www.1030.dk