Videnopsamling

Det viser sig ofte, at den nødvendige viden på natur og miljøområdet er til stede for at træffe beslutninger, og at det ikke er nødvendigt at sætte nye dyre undersøgelser i gang.

Denne viden skal bare indsamles og sammenstilles og derved gøres tilgængelig. Man kan således ofte undgå at sætte dyre undersøgelser i gang og sparer derved både tid og penge.

Bangsgaard & Paludan kan tilbyde at gennemføre videnopsamlinger for en problemstilling inden for natur- og miljøområdet for at sikre et videnbaseret beslutningsgrundlag for kommende miljøarbejde.

På formidlingssiden tilbyder Bangsgaard & Paludan udarbejdelse af foldere i relation til besøgsområder eller i forhold til bestemte temaer om f.eks. vådområder eller bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo.