Opmåling

Vi tilbyder forskellige former for opmåling i forbindelse med naturprojekter og administrative forhold. Dette omfatter mindre opmålingsopgaver i forbindelse med vådområdeprojekter, vandløbsrestaurering og kontrol af regulativer. Herudover tilbyder vi løsninger i forbindelse med større opmålingsopgaver, eksempelvis vandløbsopmålinger ved regulativrevisioner.

Opmålingen sker med det materiel, som svarer til opgavens omfang og altid af høj kvalitet. Resultatet kan leveres i flere forskellige formater efter kundens ønske, herunder filer til brug i VASP, Mapinfo o. lign.

Vi tilbyder ligeledes efterfølgende hydrauliske beregninger eksempelvis i forbindelse med en regulativkontrol.