Projektstøtte og fundraising

Der bliver større og større behov for at tilvejebringe projektpenge udefra, når der skal gennemføres natur- og miljøprojekter i Danmark. Hvis du mangler penge til naturgenopretning eller vandløbsrestaurering, kan vi hjælpe med målrettet fundraising tilpasset netop dit projekt.

De danske puljer spænder fra landdistriktprogrammets ordninger til en lang række fonde indenfor biodiversitet og naturbeskyttelse. Har du et projekt, der særligt fokuserer på internationale naturbeskyttelsesområder eller grænseoverskridende miljø- og naturproblemer, kan det vise sig, at EU’s LIFE+ program eller Interreg Program er en mulighed. Vi kan helt sikkert finde en løsning, der sikrer dit projekt de bedste muligheder for finansiering.

Ring og få en snak om hvilke muligheder, der er for at søge støtte til netop dit projekt.