Vådområdeprojekt under Grøn Vækst

I forbindelse med de kommunale vådområdeprojekter under Grøn Vækst har Bangsgaard & Paludan udarbejdet en række teknisk forundersøgelser.

Det gælder f.eks. projektet for Flansbækken i Fredericia Kommune. Forundersøgelsen omfatter alle de elementer som Naturstyrelsen kræver i forbindelse med den nuværende vådområdeordning, herunder f.eks. detaljerede beregninger af kvælstofomsætningen samt konsekvenskort over de ændrede afvandingsforhold.