Fundraising – LIFE + Nature-projekter

Det er nødvendigt at målrette ansøgninger om projektstøtte til det grundlag der netop gælder for dit projekt.

I de internationale Natura 2000 områder er der særlige muligheder for projektstøtte under EU’s LIFE+ program. Bangsgaard & Paludan har solid erfaring med ansøgning om disse midler.

Det gælder f.eks. for et højmoseprojekt i Sølsted Mose i Sønderjylland, hvor ansøgning om LIFE+ Nature-midler er udarbejdet for Tønder Kommune og Fugleværnsfonden.

Ansøgningsproceduren omfatter teknisk dokumentation samt argumentation for, at projektområdet indeholder netop de Natura 2000-kvaliteter, der i øjeblikket prioriteres hos de bevilligende myndigheder.

Derudover omfatter ansøgningen en detaljeret arbejdsplan for projektets aktiviteter samt et dertil hørende budget. Med et LIFE+ projekt er det muligt at få EU-medfinansiering på helt op til 75 % af projektudgifterne.