Faunapassage i Tilløb til Gl. By Mølleå

I forsommeren 2015 anlagde vi en faunapassage for Fredericia Kommune i et tilløb til Gl. By Møllebæk som en indsats under vandplan 1.

Tidligere var der en spærring i vandløbet på lokaliteten bestående af en 60 m lang rørlagt strækning og en rørunderføring under en vejdæmning med et samlet bundlinje fald på 1,6 m.

Der er skabt passage på lokaliteten ved at etablere et nyt ca. 100 m langt "zigzag-stryg" (15 ‰) efterfulgt af et nyt ca. 300 m langt åbent forløb (6 ‰) af bækken, hvor der efterfølgende er udlagt gydegrus.

Nyt åbent forløbNy slyngning

Et halvt år efter kvitterer havørrederne for restaureringen af bækken. I starten af december har vi observeret 5 gydegrave fra havørreder i det nye åbne forløb. Vi observerede desuden gydning i vandløbet opstrøms den nye passage. Vi er derfor meget stolte og tilfredse over resultatet af projektet.

projektoversigtGydebanke i nyt forløb