Anlæg af vådområde ved Holts Mølle

Vi har i samarbejde med Kerteminde Kommune realiseret et vådområdeprojekt ved Holts Mølle i september 2016.

Der er oprindeligt etableret et vådområde på lokaliteten i 2004 af daværende Fyns Amt. Området blev efterfølgende kaldt Danmarks tørreste vådområde. Der var stort set aldrig vand på området. Bangsgaard & Paludan ApS. har i 2015/2016 for Kerteminde Kommune omprojekteret vådområdet således at det nu ”holder vand” i hovedparten af året. Samtidig er knap 1 km af Vindinge Å langs vådområdet restaureret og genskabt som gyde- og opvækstområde for havørred ved udlægnign af ca. 200 m3 grus og sten. Projektet er støttet økonomisk af Kerteminde Kommune og Havørred Fyn.

Anlægsarbejdet er i gangDer er vand i vådområdet

Anlægsarbejdet er i gang.                                           Der er vand i vådområdet.

Restaureret del af Vindinge Å

Restaureret del af Vindinge Å.