Lars Bangsgaard

lars bangsgaardLars Bangsgaard er biolog med mere end 15 års erfaring fra offentlig miljø- og naturadministration med særlig fokus på vandløb og vådområder.

Han har derudover særlig indsigt i administration af vandløbsloven, herunder i forhold til klassifikation af vandløb, vandløbssager og regulativarbejde.

Lars har stor indsigt i hvordan et projekt skal takles i forhold til lodsejernes interesser og bistår med ejendomsmæssige forundersøgelser og lodsejerforhandlinger.

Træffes på tlf. nr. 2396 5939