Claus Paludan

claus paludanClaus Paludan er ph.d. i biologi (kvælstof og fosfor dynamik i vådområder) og har fra ansættelser i amt og stat opnået omfattende erfaring med gennemførsel af naturgenopretnings- og vådområdeprojekter.

Han har særdeles godt indblik i hvordan natur- og vandprojekter skal tilvejebringes og tilpasses så projekterne sikres realisering.

Claus har i flere omgange været projektleder for større LIFE Nature-projekter og har således indgående kendskab til at sikre og forvalte disse midler til glæde for den danske natur.

Træffes på tlf. nr. 3122 1040