Profil

Bangsgaard & Paludan ApS. leverer rådgivningsydelser til offentlige myndigheder og private inden for natur- og miljøforhold.

Firmaets tegnes af Lars Bangsgaard og Claus Paludan. Vi er biologer med mange års erfaring inden for vandløbsområdet, naturgenopretning, vådområdeprojekter samt natur- og miljøadministration.

Bangsgaard & Paludan har særlig ekspertise i naturgenopretning og vandløbsrestaurering fra planlægning, projektering, lodsejerforhandlinger, myndighedsbehandling og til anlæg og efterfølgende overvågning.  Et andet væsentligt arbejdsområde er fundraising samt formidling af natur- og miljøtemaer.

Følg os på LinkedIn.