Profil

Bangsgaard & Paludan ApS. leverer rådgivningsydelser til offentlige myndigheder og private inden for natur- og miljøforhold.

Hos Bangsgaard & Paludan ApS. arbejder vi i projektteams, som sikre, at der altid er den nødvendige ekspertis til opgaveløsningen.

Vi har særlig ekspertise i naturgenopretning og vandløbsrestaurering fra planlægning, projektering, lodsejerforhandlinger, myndighedsbehandling og til anlæg og efterfølgende overvågning. 

Et andet væsentligt arbejdsområde er fundraising samt formidling af natur- og miljøtemaer.

Følg os på LinkedIn.