Aktuelt

Anlæg af sø i Sønder Stenderup

I efteråret 2011 blev der med økonomisk støtte fra Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri etableret en sø på Jens Barsøes mark i Sønder Stenderup ved Løver Oddevej og Hyldvej. Bangsgaard & Paludan ApS. har fungeret som proceskonskulent for lodsejeren under projektforløbet.

For at se mere om projektet kan du klikke her: Anlæg af sø i Sønder Stenderup

Lodsejer: Jens Barsøe, Stenderupvej 183, 6092 Sønder Stenderup

 

Projektet er udført med økonomisk støtte fra Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer.

 

Se link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_da.htm


logo eu og fvm