Aktuelt

Torsdag, 01 februar 2018 12:48

Ny medarbejder

Den 1. februar 2018 blev Søren Ferdinand Hansen ansat som ny medarbejder i firmaet.

Søren er ekspert i administration og forvaltning af fredede områder og naturbeskyttelsesloven generelt og besidder ekspertviden om naturpleje og fuglevenlig drift af alle danske naturtyper.

Mandag, 05 december 2016 07:41

Bevilling til klimasikringsprojekt ved Odense Fjord

Sammen med Odense Kommune har vi sikret bevilling til et klimasikringsprojekt ved Odense Fjord.

Odense Kommune ønsker at klimasikre Seden Strandby mod fremtidige oversvømmelser fra Odense Fjord efterhånden som havvandstanden stiger i takt med et varmere klima. Bangsgaard & Paludan ApS har hjulpet Odense Kommune med at forberede en ansøgning til SVANA's pulje for synergiprojekter. Projektet er nu godkendt og har fået mere end 2 mio. kr. i støtte. Parallelt er EU's LIFE Klima pulje ansøgt om yderligere midler og der kan forventes svar fra EU i løbet af første halvår 2017.

Projektet ved Seden Strandby omfatter 36 ha og vil sikre forstaden mod fremtidige oversvømmelser fra fjorden.

Søndag, 02 oktober 2016 22:00

Ny ansættelse

Vi har pr. 1. oktober 2016 ansat Christian Vinther som er uddannet biolog. Christian har tidligere arbejdet ved Svendborg Kommune og kommer hos Bangsgaard & Paludan ApS. til at indgå i projektteamet med erfaring indenfor blandt andet administration af vandløbsloven og udarbejdelse af projektdesigns i forbindelse med vandløbsrestaurering og vådområdeprojekter.  

Tirsdag, 05 januar 2016 07:44

Lavbundsprojekt ved Skørringe Gods

I samarbejde med Guldborgsund Kommune og Skørringe Gods påbegynder vi nu realiseringen af Danmarks første lavbundsprojekt. Et klimaprojekt, der skal være medvirkende til at nedsætte udledningen af drivhusgasser fra landbruget og skabe mere natur. Første skridt er udarbejdelsen af et detailprojekt med tilhørende udbudsmateriale, hvorefter anlægsarbejdet kan udføres.

Fredag, 20 november 2015 09:55

Børsen Gazelle 2015

Bangsgaard og Paludan ApS har siden sin grundlæggelse været i konstant udvikling. En udvikling, som nu har resulteret i at vi med stolthed har fået status som gazellevirksomhed. På kundesiden kommer der løbende flere til, og efterspørgelsen på vores opgaveløsninger er steget. Vi har derfor ansat flere medarbejdere til at varetage nuværende og kommende opgaver. Udviklingen betyder, at vi nu kan tilbyde en bred vifte af kompetencer indenfor natur og miljørådgivning. Vores kerneområder er fortsat vandløbsrelateret og vi tilbyder nu også vandløbsopmåling, balndt andet i forbindelse med regulativrevisioner, og udarbejdelse af klimatilpasningsprojekter. Vi søger i virksomheden hele tiden at kunne tilbyde de bedste løsninger på aktuelle og kommende opgavetyper og vi ser frem til at løse flere opgaver i samarbejder med vores kunder til gavn for den danske natur og miljø.

Torsdag, 17 september 2015 13:00

Vi udvider medarbejderstaben

Vi har henover sommeren 2015 ansat Per Frank Madsen som er miljøteknikker med mere end 25 års erfaring, samt Nicholaj Pedersen der er miljøingeniør og som har været ansat som studiemedarbejder siden 2013.

Med den øgede bemanding er vi nu klar til at løse endnu flere opgaver med et bredere perspektiv. 

Tirsdag, 16 Juli 2013 12:19

LIFE Nature midler til danske højmoser

I samarbejde med Guldborgsund og Sorø Kommuner har Bangsgaard og Paludan APS sikret medfinansiering fra EU's LIFE Nature Fond til restaurering af Østdanske højmoser. Med EU bevillingen er der sikret 30 mio. kr. i medfinansiering til genopretning af Horreby Lyng på Falster og dele af Store Åmose. Projektperioden er fra 2013 til 2018.

Link til EU

Tirsdag, 30 oktober 2012 07:47

Anlæg af sø i Sønder Stenderup

Anlæg af sø i Sønder Stenderup hos Jens Barsøe med støtte fra Fødevareministeriet og EU.

ministeriet eu

Læs mere...