Gazelle-virksomhed 2016

Bangsgaard & Paludan ApS. har etableret sig på markedet inden for løsninger af natur- og miljøopgaver.

Vi har i de senere år løst mange spændende opgaver for vores kunder. På kundesiden kommer der løbende flere til, og efterspørgslen på vores opgaveløsninger er steget. Vi er bl.a. blevet rådgiver for forsvaret inden for natur– og hydrologiprojekter og rådgiver i dag over halvdelen af landets kommuner.

Vi er bl.a. for andet år i træk blevet Gazelle-virksomhed ved Børsen i 2016 og det er vi meget stolte over. Vores ambition er at vækste yderligere, så vi dækker hele landet. Som led i denne strategi opruster vi med flere medarbejdere. Vi har bl.a. hen over sommeren ansat en ny medarbejder, Christian Vinther, som kommer fra Svendborg Kommune. Christian skal styrke vores position inden for rådgivning med vådområde– og lavbundsprojekter samt vandplansprojekter.

 

borsen-gazelle pos xl-350px

 

Referenceliste

Hent vores referenceliste over udvalgte projekter ved at trykke på billedet nedenfor (pdf-fil)

Referenceliste

Penge til sikring af den danske natur

Medarbejderne hos Bangsgaard & Paludan ApS har gennem en årrække sikret mere end 200 mio. kr. til danske naturprojekter i Natura 2000 områderne. Pengene kommer i stort omfang fra EU’s fond for LIFE Nature, som medfinansierer helt op til 75 % af projektudgifterne. I de kommende år giver det fortsat god mening at se på denne finansieringsmulighed, når Natura 2000 naturen skal sikres og udvikles.

Har projekterne en klimavinkel er der måske yderligere muligheder i EU’s fond for LIFE Climate. Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale om finansieringsmulighederne for dit projekt.      

Klimatilpasningsprojekter

Den tiltagende ændring i det globale klima har medført, at det er blevet nødvendigt at udtænke nye måder til at håndtere specielt regnvand. Det er i den forbindelse ofte et effektivt virkemiddel at anvende naturforbedringer til blandt andet at mindske uønskede oversvømmelser.

Vi står klar med de tekniske kompetencer der skal til for at løse dit klimatilpasningsprojekt, herunder hydrauliske og biologiske konsekvensvurderinger. Kontakt os

Kikkert

Aktuelt